Mgr. Roman Pešek, advokátMgr. Roman Pešek, advokát

 

Rozhodčí řízení a mediace

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci namísto řízení před českými soudy.

V době dnešní značně uvolněné platební morálky a obtížné možnosti vynucení si plnění dluhů u českých soudů je právě rozhodčí řízení jednoduchou cestou, jak velmi rychle (cca. 1-3 měsíce) a levněji než u českých soudů (poplatek 3,5%), získat exekuční titul na dlužníka.

Rozhodčí nález je zcela na úrovni rozsudku obecného soudu a umožňuje vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka, případně zpeněžit majetek dlužníka formou veřejné dražby.

Více informací získáte na stránkách servisní organizace Společnost rozhodců s.r.o..

Zde také můžete získat podrobné informace o mediačním řízení, které servisně zajišťuje Centrum spravedlnosti s.r.o.


Společnost rozhodců


Centrum spravedlnosti

Advokát zapsaný v seznamu ČAK pod číslem 10494
Insolvenční správce zapsaný v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR
Zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl A., vložka 12368
IČ: 42015146, DIČ: CZ7212094978
e-mail: ak.roman.pesek@gmail.com
tel.: 585 203 221
mobil: 608 735 317
ID datové schránky: 7piycm6