Mgr. Roman Pešek, advokátMgr. Roman Pešek, advokát

 

Advokacie

Poskytuji právní služby ve všech oborech práva.
Se svými kolegy a zaměstnanci plně pokrývám oblasti práva obchodního, občanského, trestního, finančního a správního.

V těchto oborech poskytuji jak základní právní porady a konzultace, tak i komplexní služby, včetně sepisu smluv, soudních podání, zastupování před soudy i správními úřady.

Právní služby jsem schopen zajistit i v jazyce anglickém a polském.

Obchodní právo

Občanské právo

Finanční právo

Trestní právo

Správní právo

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Advokát zapsaný v seznamu ČAK pod číslem 10494
Insolvenční správce zapsaný v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR
Zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl A., vložka 12368
IČ: 42015146, DIČ: CZ7212094978
e-mail: ak.roman.pesek@gmail.com
tel.: 585 203 221
mobil: 608 735 317
ID datové schránky: 7piycm6