Mgr. Roman Pešek, advokátMgr. Roman Pešek, advokát

 

Advokacie

Poskytuji právní služby ve všech oborech práva. Se svými kolegy a zaměstnanci plně pokrývám oblasti práva obchodního, občanského, trestního, finančního a správního.

Veřejné dražby

Jsem koncesovaným dražebníkem od roku 2001. Provádím nedobrovolné dražby pro věřitele a dražby dobrovolné pro realitní kanceláře a insolvenční správce.

Advokát zapsaný v seznamu ČAK pod číslem 10494
Insolvenční správce zapsaný v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR
Zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl A., vložka 12368
IČ: 42015146, DIČ: CZ7212094978
e-mail: ak.roman.pesek@gmail.com
tel.: 585 203 221
mobil: 608 735 317
ID datové schránky: 7piycm6