Mgr. Roman Pešek, advokátMgr. Roman Pešek, advokát

 

Advokacie
 

Poskytuji právní služby ve všech oborech práva. Se svými kolegy a zaměstnanci plně pokrývám oblasti práva obchodního, občanského, trestního, finančního a správního.

více informací

Veřejné dražby
 

Jsem koncesovaným dražebníkem od roku 2001. Provádím nedobrovolné dražby pro věřitele a dražby dobrovolné pro realitní kanceláře a insolvenční správce.

seznam aktuálních dražeb

Rozhodčí řízení
a mediace

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci namísto řízení před českými soudy.

více informací

Insolvenční správce
 

Z pozice insolvenčního správce zpeněžuji v rámci konkursního řízení majetek sepsaný do majetkové podstaty dlužníka. Prodej probíhá buď formou dobrovolné veřejné dražby anebo přímým prodejem mimo dražbu.

seznam prodávaného majetku

Advokát zapsaný v seznamu ČAK pod číslem 10494
Insolvenční správce zapsaný v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR
Zápis v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl A., vložka 12368
IČ: 42015146, DIČ: CZ7212094978
e-mail: ak.roman.pesek@gmail.com
tel.: 585 203 221
mobil: 608 735 317
ID datové schránky: 7piycm6